Mit jelent a generálkivitelezés?

A generálkivitelező fogalma a szakmagyakorlás régi kategóriája; a múltban gyakran „főkivitelező” néven említették, ami talán pontosabban is határozza meg azt a tevékenységet, amely jellemző rá: az adott építési beruházás kivitelezését a megrendelővel/építtetővel kötött vállalkozási szerződés alapján végzi úgy, hogy a megvalósításban közreműködő szakkivitelezők alvállalkozóként kapcsolódnak hozzá/alá. Ennek megfelelően a megrendelő/építtető lényegében egy szerződést köt a teljes kivitelezési munkára – és ez a szerződő generálkivitelező „generálja”, hozza létre a művet: az épületet, építményt. 

Ebből a szerepéből következően igen összetett a generálkivitelező feladata: általában a megrendelő/építtető által rendelkezésre bocsátott kiviteli tervdokumentáció alapján, az abban foglalt műszaki tartalommal építi meg és lényegében kulcsrakész állapotban adja át az épületet, építményt a megrendelőjének. Ezen általános eseten túlmenően nem ritka, hogy a kiviteli tervkészítés/tervkészíttetés is a generálkivitelező feladatává válik – mint ahogy az sem, hogy néhány szakkivitelezővel a megrendelő közvetlenül köt szerződést és ilyenkor társkivitelezői (társgenerál) viszonyban dolgoznak együtt ezek a vállalkozások a megrendelő/építtető összehangoló koordinációja mellett.

Fontos megjegyezni, hogy a generálkivitelező felelőssége általában a megrendelt mű konkrét műszaki tartalmának szerződésszerű elkészítéséig terjed – tehát a megrendelő/építtető határozza meg, hogy milyen épületet, építményt rendel meg. Ez a felelősségi határ különbözteti meg a generálkivitelezőt a fővállalkozótól, aki ún. eredményfelelősséggel vállalkozik az adott beruházás megvalósítására – tehát a fővállalkozónak garantálnia kell, hogy az általa létrehozott mű meg fog felelni azoknak a paramétereknek, amiről a szerződése szól. Ennek megfelelően a fővállalkozó általában a komplett tervezéssel együtt vállalkozik a megvalósításra és felel azért, hogy az épület, építmény úgy működjön, ahogy arról előzetesen megállapodott a megrendelővel/építtetővel. Ennek összetett beruházások, fejlesztések (például gyártóüzem) esetében van nagy jelentősége, mivel a technológiai berendezések tervezése, gyártása és telepítése is a feladatkörébe tartozik, egészen az eredményes (sokszor 1-2 évig tartó) próbaüzem lezárásáig.

Forrás:
https://www.terc.hu/tudastar/a-generalkivitelezo